Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

418

§ 166. Overige orden en congregaties.

2°. Verschillende instellingen wijdden zich aan de hervorming en verbetering van het onderricht der jeugd.

a. DeH. Hieronymus Aemiliani(f 1537) J) stichtte de orde der Somasken 2), die uit clerici regulares bestaat. Beoogden zij aanvankelijk alleen de opvoeding van weezen, den armen- en ziekendienst, later namen zij ook het onderricht der jeugd in hun werkkring op. Door Paulus Hl bevestigd en door Pius V tot een religieuze orde verheven, met den regel van Augustinus, verspreidde de instelling zich ook buiten Itahë, in Frankrijk, Oostenrgk en Zwitserland. Thans bestaan nog 10 huizen alléén in Itahë.

b. In 1692 ontstond door de bemoeiing van César de Bus*) en eenige vrienden in Frankrijk de congregatie der Pères doetrinaires (Prêtres séculiers de la doctrine chrétienne) en werd in 1597 door Clemens VIII goedgekeurd. Kort te voren was ook in Itahë een dergehjke congregatie gesticht (1586) door C usani. Beide werden in 1747 door Benedictus XTV vereenigd onder den naam van Doctrinarii (Doctrinaires, Dottrinarii) en in 4 provinciën (Bome, Parijs, Avignon, Toulouse) verdeeld, die later nog met twee (Napels, Piëmont) werden vermeerderd. De generaal woonde te Parijs. Het Fransche gedeelte bezweek onder de revolutie ; het Itahaansche heeft thans een kwijnend bestaan 4).

c. DeH. Johan. Bapt. de la S a 11 e 6) is de stichter der Frères des écoles chrétiennes •), die bevestigd werden door Benedictus XTTT in 1724. Na 1719, het sterfjaar van De la Salie, breidde de congregatie zich ook buiten Frankrijk uit. Wel kwam de instelling door de Fransche revolutie in gevaar, zij bezweek echter niet. Voor eenige jaren bezaten de schoolbroeders in 1300 huizen omstreeks 12.000 leden en vormden de grootste mannelijke congregatie. Het moederhuis staat in de Rue Oudinot te Parijs. Bij de drie eenvoudige geloften leggen de broeders een vierde af,

!) Acta SS. Boll. Tom. II Febr., p. 217 ss.

2) Constitutiones Clericorum reg. congr. Sommaschorum et doet. christ. in Gaüia, Ven. 1624.

3) Beauvais, Vie du P. Cés. de Bus, Paris 1645.

4) Constitutiones saecularium presbyt. doet. Christ. Romae 1857.

8) Blain, La vie du vénérable serviteurde Dieu J. B. de la Salie, Versaüles 1887. Guibert, Le B. Jean-Baptiste de la Salie, Paris 1900. A. Deloire, Saint Jean-Baptiste de la Salie (1661—1719), Paris 1906.

8) Die christ. Schulbrüder, gegründet von de la Salie, 2 Bde. Augsb. 1844.

Sluiten