Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

422

§ 156. Overige orde i en congregaties.

religieuzen bevatte. In Europa bestaan thans nog 80, in Amerika 70 kloosters. Zeer veel is het christelijk onderwijs aan deze zusters verschuldigd. Haar stichter werd door Leo XIII gecanoniseerd *).

3°. Voor de ziekenverpleging ontstonden verschillende stichtingen.

a. Van den H. Cami 11 us de Le 11 is 2) de Canüllianen3) in 1684 (Clerici regulares ministrantes infirmis). Het genootschap werd door Sixtus V bevestigd (1586) en door Gregorius XIV tot een orde verheven (1591). Camillus (t 1614) zelf richtte 5 provinciën op. Sedert 1677 breidde de orde zich ook in Portugal, Spanje en Amerika uit. Vroeger uit Spanje verdreven gaf men zich alle moeite, er opnieuw ingang te vinden. De orde heeft 30 huizen in Itahë, 5 in Frankrijk. De Duitsche provincie telt 16 bloeiende huizen, waarvan 2 in ons land.

b. De Zusters van liefde *) (Soeurs, Filles de charité) hebben den H. Vincentius a Paulotot vader (omstreeks 1620), die met M a d. 1 e G r a s 5) een congregatie stichtte voor armenen ziekenverpleging. Vincentius zelf schreef voor haar een regel, welke in 1668 de pausehjke goedkeuring ontving. Di 1721 had de congregatie reeds 300, in 1790 zelfs 500 huizen. Thans heeft zij in Europa 30.000 leden en is de meest verspreide der wereld. De moederhuizen zijn slechts zeer los met dat van Parijs (Rue du Bac) verbonden en tevens onafhankehjk van elkander. Allen vereeren echter den H. Vincentiusals Vader. Hier en daar hebben de zusters, behalve armen- en ziekendienst, ook het onderwijs der kinderen.

c. Voor den ziekendienst alleen zijn de Broeders van den H.f Joannes de Deo "), die omstreeks 1540 ontstonden te Granada in"'Spanje, Pius V (1572) verhief de instelling tot een orde met

!) Pingaud, St. Pierre Fourier, 4e éd., Paris 1902.

s) W. Baumker, Der hl. Camillus von Leilis und sein Orden, Frankf. zeitgem. Br. 1887, Bd. IX, 2.

s) Solfi, Comp. historico della rel. de Chierici Begolari Ministri de gli infermi, Mondovi 1689.

4) Fleischmann, Die barmherzigen Schwestern, eine Darstellung ihrer Gründung, Verbreitung, Einrichtung und Wirksamkeit, Mainz 1842.

s) Bichemont, Hist. de Mad. le Gras, 4 éd., Paris 1894.

6) Saglier, Leben des hl. Joannes von Gott, Begensb. 1881. Acta SS^ Boll. Tom. I, Mart. 809 ss. Constituzioni dell' ordine del devoto Giovanni di*Dio, Boma 1589.

Sluiten