Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 157. Buitenlandsehe missiën.

425

N. D. des-Feuillants (1580). Sixtus V (1589) gaf haar de bevestiging en besbste, dat de zich aansluitende kloosters onafhankelijk zouden zijn van Citeaux. In de XVII eeuw vormde zich een tweede congregatie van Feuillants in Itahë. Deze had 43, de Fransche 31 kloosters. Geen enkel overleefde de Fransche revolutie en de oorlogen van Napoleon in Itahë. Gelukkiger waren de Trappisten1) die nog heden bloeien. Onder Trappisten verstaat men de Cisterciënzers, die de hervorming van De Rancé2), ingevoerd te La Trappe (1664), onderhouden. De levenswijze gaat terug tot de oorspronkelijke van Citeaux, die bestaat in streng stilzwijgen, onthouding, handenarbeid en koorgebed. Innocentius XI (1678) en Clemens XI (1705) keurden die levenswijze goed 8). Zeer langzaam ging de hervorming vooruit. Eerst na de Fransche revolutie trad het bloeitijdperk in. In Europa bestaan thans 44 kloosters met omstreeks 2500 religieuzen en 14 huizen in de missies Alle congregaties zijn sedert 1892 tot één orde onder een generaal abt vereenigd (Ordo Cisterciensium reformatorum seu strictioris observantiae) en leven volgens herziene constituties. Reeds onder De Rancé (1619) had de hervorming een vrouwelijke tak, die heden 900 zusters telt 4).

§ 157.

Buitenlandsehe missiën.

Hahn, Geschichte der kath. Missionen seit Christi Geburt bis auf unsere Zeit, 5 Bde, Köln 1857—1865. Histoire générale des Missions catholiques, 2 Tom. 4 vols, Paris 1846— 1847. Robinaon, History of Christians Missions, London 1915. Civezza, Storia universale delle missioni francescane, 9 vols, Firenze 1886—1896. Jann, O. M. C, Die Kath. Missionen in Indien, China und Japan, XV—XVIII Jahrh.,

*) La Trappe, origine, esprit, organisation, actuelle par un Trappiste de Sept Fons, Paris 1870. Stud. u. Mitth. des Ben. Ordens, 1913.

2) Dubois, Histoire de 1'abbé de Bancé et de sa réforme etc. 2 vols, Paris 1869.

3) Béglemens généraux de 1'abbaye de la Trappe, 2 vols, Paris 1701.

4) De Rancé schreef : „Den gekruisten Zaligmaker te kennen zal de eenige wetenschap van den Trappist zijn." Hiertegen verhief zich Mabüion, vooral in het beroemde werk : Traité des études monastiques, Paris 1691. De Bancé schreef hierop een Béponse, Paris 1692. Later werden in den strijd gemengd: Buinart, Massuet, Sainte Marthe; Tillemont, diens broeder en De Vert steunden De Bancé. Zie Didio, La querelle de Mabillon et 1'abbé de Rancé (Revue des sciences ecclés. 1892). Thans volgen ook de Trappisten de verordening van Pius X over de vierjarige studie der Theologie.

Sluiten