Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 157. Buitenlandsehe missiën.

433

bijzonder de geleerde pater Adam Schall1) uit, die zijn roem als wiskundige aan de uitbreiding des geloofs dienstbaar maakte. Hij bouwde kerken, bekeerde velen en overleed in 1666. Zijn opvolger in het wiskundig college aan het hof was pater Ferdinand Verbiest2), wiens invloed zeer hoog steeg, toen hij tegen gevaarlijke oproerlingen een zeer handig soort van kanonnen uitvond. Het Christendom kon zich vrij uitbreiden. Na den dood van F. Verbiest (1688) richtte Alexander VII de bisdommen Peking en Nanking op, als suffragaan-zetels van Goa. Onder de hoede der genoemden werkten veel andere paters. „Sedert 1631 waren ook missionarissen van andere orden in China werkzaam, wien het gedeeltelijk aan voorzichtigheid ontbrak. Men zou gezegd hebben, dat zij kwamen om te maaien, waar ze niet hadden gezaaid, om twist te stoken en het bekeeringswerk te vertragen" s). Ook hier ontstond wegens het accommodatiesysteem een hevige strijd, die uitliep op een beslissend verbod 4). In 1722 kwamen den christenen vijandige vorsten op den troon. Tien jaren lang woedde er een hevige vervolging. Zoowel prinsen en mandarijnen als geringeren stierven in grooten getale met vreugde voor Christus. De vervolging bereikte haar doel. Want gedurende een halve eeuw bleven de christenen van herders beroofd.

De missie op Ceylon had geen langdurig bestaan. Gevestigd in 1546 telde zij twee jaar later reeds 12000 christenen. Da 1602 ontvingen de Franciscanen steun van de Jezuïeten, die zooals de eersten een menigte Boedhisten bekeerden. Verschillende hunner missionarissen werden gemarteld. Met den intocht der Hollanders begon op het eiland de lijdensgeschiedenis der missie. Met geweld bekeerden zij de inlanders tot het Calvinisme (1656), dat echter niet doordrong in de harten 5). In 1796 ging Ceylon over aan de Engelschen, die 10 jaar daarna vrijheid van godsdienst gaven. Het protestantisme ging achteruit en het katholicisme herleefde.

x) Duhr, Neue Dokumente zur Gesch. des P. Adam Schall (Zeitschr. f. kath. Theol. 1901, S. 330 ff.). Jesuitenfabeln, 1904, 240 ff.

a) Rabbaey, Zendeling en sterrekundige of Perd. Verbiest S. J. van Pithem, Brugge 1903. Bosmans, F. Verbiest, Louvain 1912.

*) Hergenróther—Kirsch, IV Aufl., Freib. i. Br. 1907 S. 426. Brucker, art. Chinois (Bites) in Dict. de Théol.

4) Constit. Ex quo singulari 1741. Daniël S. J., Recueil de divers ouvrages, Paris 1724. Tom. III. Pray, Hist. Controversiarum de ritibus Sinicis, Pestini 1789.

5) Marshall. Les Missions chrétiennes, Tom. I, p. 323 ss.

P. Albers, S. J. Kerkgesch. II. 28

Sluiten