Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 160. Kerkelijk en zedelijk leven.

461

roemd werk Cautio criminalis uit zonder naam. Dit boek drong verder dan dat van W e ij e r door en bracht allengs een ommekeer der openbare meening te weeg. Li het begin der XVIII eeuw waagden ook de protestanten den strijd tegen de rampzalige processen. Nog in 1783 werd te Glarus in Zwitserland een zoogenaamde heks verbrand.

5°. Al was het geen werk van één dag, de wonden, door de renaissance en de reformatie geslagen, te genezen, terstond na de kerkvergadering van Trente, viel er een verbetering der zeden waar te nemen, die tot in de XVIII eeuw altijd meer toenam. Het rebgieuze leven bloeide en de stichters der verschillende orden en congregaties waren meestal Heiligen, die een machtigen invloed oefenden ten goede. Men denke b.v. aan Ignatius van Loyola, Philippus Neri, Vincentius a Paulo, Cajetanus van Thiene, Hieronymus Aemiliani, Joannes Baptista de la Salie*, Franciscus van Sales, Josephus Calasanza, Petrus van Alcantara, Joannes de Deo, Camillus de Leilis, Pierre Fourier, Alphonsus de Liguori, Theresia, Angela Merici, Joanna Fr. Fremiot de Chantal, enz. Duizenden namen zij op in hun rebgieuze orden uit alle landen, honderdduizenden werden door deze orden tot een deugdzaam leven, sommigen tot heiligheid gebracht. Tal van Heibgen, Zabgen en Martelaars verheerlijkten de Kerk : een Pius V, Franciscus Xaverius, Franciscus Borgia, Franciscus de Hieronymo, Franciscus Regis, Aloysius, Stanislaus, Berchmans, Canisius, Petrus Faber, de martelaren van Japan, een lange rei Zabgen, die in betzelfde land en elders hun bloed voor Christus vergoten ; dan Pasehalis Baylon, Fidelis van Sigmaringen, Felix a Cantalicio, Benedictus van Urbino. Laurentius van Br in dis i, Michael de Sanctis, Marcino van Caltagirone, Joannes Sarc ander; beroemde HH. vrouwen als M a gdalena de Pazzis, Catharina de Ricci, Rosa van Lima, Hyacintha de Mariscotti, Agnes van Puy, Maria Anna de Paredes, Margaretha M aria Alacoque en zooveel andere, die door haar voorbeeld en gebed de menigte brachten tot God. Beroemd zijn de Pausen, die de kerkvergadering van Trente onder de grootste moeilijkheden hebben doorgezet en later haar decreten ten uitvoer gebracht.

Sluiten