Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

468

§ 162. Theologische dwalingen.

heeft den uitslag van den strijd mogen beleven. Tevergeefs had de laatste den eerste bestookt. Zoowel de Concordia als het systeem, daarin uiteengezet, had roem ingeoogst en alle aanvallen zegevierend doorstaan. Het lange onderzoek eindigde met de toelating van beide meeningen. De Paus verdedigde de Dorninicanen tegen de aanklacht van Calvinisme, de Jezuïeten tegen die van Pelagianisme en verbood aan beide partijen, elkander te veroordeelen of te censureerenx). Het geschil gaat niet over een dogma, maar over de verklaring van een dogma. Geen der beide partijen wil de Paus veroordeelen. Met deze verklaring van het hoogste gezag werd zoowel het Molinisme als het Thomisme van B a n e z vrij gelaten 2).

§ 162.

Theologische dwalingen.

Michaelis Baii Opera, cum bullis Pontificum et aliis ipsius causam spectantibus, Colon. Agrip. 1696. Jean Baptiste Du Chesne 8. J., Histoire du Baianisme ou de 1'hérésie de Michel Baius, Douay-Paris 1731. Linsenmann, Mich. Bajus und die Grundlegung des Jansenismus, Tübingen 1867. Jansenius, Augustinus in quo haereses et mores Pelagii contra naturae humanae sanitatem, aegritudinem et medicinam ex S. Augustino recensentur ac refutantur, Lovanii 1640, 3 vol. Bapin, Histoire de Jansénisme, éd. Domenech, Paris 1865. 67. Hermant, Mémoires . . . sur 1'histoire ecclés. du XVII siècle, Tom. IV, Paris 1907. Vandenpeereboom, Corn. Jansenius, sa mort, son testament, ses épitaphes, Bruges 1882. Sainte Beuve, Port Boyal, 6 vols. 6 éd. Paris 1901. Edm. Bicher, De ecclesiastica et politica potestate, Paris 1611. Petavius, De ecclesiastica hierarchia, Paris 1643. Hêricourt, Les lois eccl. de France, Paris 1771. Gharlas, De libertatibus Eocles. Gallic., Bomae 1720, ed. III. Brück, Die rationalistischen Bestrebungen im kath. Deutschl. besonders in den drei rhein. Erzbisthümern, Mainz 1865.

1°. In de bovenvermelde twisten had men de grenzen van het kerkehjk dogma niet overschreden. In dezelfde leer der genade

!) Denzinger, ed. IX, p. 260 ss. ed. X, No. 1090, p. 339. Zie vooral den Italiaanschen tekst bij Schneemann, Erganzingsheft, 13—14. S. 90 ff. bijzonder S. 96 ff.

*) Liv. de Meyer, Editio secunda Historiae Controversiarum etc. ab objeotionibus Hyacinthi Serry vindicatae, Bruxellis 1715 s. 2 Tom. ; opnieuw Venetiis 1742. Gerardus Schneemann S. J., Controversiarum de divinae gratiae liberique arbitrii concordia initia et progressus, Friburgi Brisgoviae 1881.

Sluiten