Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

502

§ 164. Ongeloof en voorbereiding tot de revolutie.

4°. Na den dood van Clemens XIV beklom Pius VI (1775— 1799)1), uit de famiUe F> r a s c h i, den pauselijken troon. Meer dan vier maanden duurde het conclave 2), omdat er geen overeenstemming bestond betrekkehjk de breve Dominus ac Redemptor, of men zou voortgaan op den weg van Clemens XIV of niet. Pius VI bezat uitmuntende hoedanigheden naar Hchaam en ziel, was zacht van inborst, zeer werkzaam en geleerd. De gevangen Jezuïeten Het hij vrij, gaf aan den generaal Laurentius Ricci (t 20 Nov. 1775) een zeer plechtige begrafenis en keurde de Sociëteit in Wit-Rusland bestaande mondeling goed 3). Veel deed Pius VI voor den kerkebjken staat door de drooglegging der Pontijnsche moerassen, de oprichting van het Museum Pio-Clementinum. Ontzettend veel heeft Pius VI in de latere jaren van zijn pontificaat geleden. Men denke aan Febronius en zijn werk, de dwaze hervormingen van Joseph II, de moeitevolle en vergeefsche reis des Pausen naar Weenen, de plagerijen van Leopold van Toskan e, de synode van Pistoja en het congres van Ems. Het grootste hjden echter bracht de Fransche revolutie, toen de Paus van alles beroofd, naar Valence gesleept werd en er als tachtigjarige grijsaard in ballingschap overleed (20 Aug. 1799) 4). Hadden de Pausen en de rebgieuze orden, met name de Sociëteit van Jezus, van kathoheke vorsten en regeeringen grievende beleediging en vervolging moeten verduren, niet lang Het de straffende tuchtroede des Heeren zich wachten.

§ 164.

Ongeloof en voorbereiding tót de revolutie.

Kuno Fischer, Geschichte der neueren Philosophie, Heidelb. 10 Bande 1897—1903. Stöckl, Geschichte der neueren

!) Bertrand, Histoire de Pie VI, Paris 1875, Tom. 1—2. .

*) Revue des quest. hist., N. Série, VII (1892), 424 ss.

8) De woorden waren : „Approbo societatem Jesu in Alba Bussia degentem, approbo, approbo." P. Albera, S. J. De Hoogeerw. Pater Joannes Philippus Roothaan XXI generaal der Sociëteit van Jezus en de voornaamste lotgevallen zijner orde met Bijlagen en portret, Deel I, Nijmegen 1912, Hoofdst. IV.

*) Baldasaari, Histoire de 1'enlèvement et de la captivité de Pie VI, Paris 1839. Vooral echter Oendry, Pie VI. Sa vie, son pontificat (1717— 1799) d'après les archives vaticanes et de nombreux documents inédits, Paris 1907, 2 vols.

Sluiten