Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

532

§ 166. Pausdom en Italië.

In 1825 vierde Leo XII met groote plechtigheid een jubilé, dat rijke vruchten droeg. Met de Duitsche staten, met Zwitserland en de Nederlanden ging hij overeenkomsten aan. Veel deed de Paus voor de wetenschap. Ook schonk hij aan de Jezuïeten het Collegium Romanum terug, waar hij leerstoelen oprichtte voor natuurkunde, scheikunde en welsprekendheid. Er werden voorbereidselen getroffen voor het herstel der basiliek van St. Paul en bijdragen ontvangen van den keizer van Oostenrijk, de koningen van Frankrijk en de Nederlanden (1825). Djl hetzelfde jaar veroordeelde Leo de orde der vrijmetselarij in de bul Quo graviora, waarin hij aan de bullen van C1 e m e n s VIII, Benedictus XIV en P i u s VII herinnerde. Voor den kerkebjken staat was de regeering van Leo XII een zegen. Vooral ondergingen de belastingen en het hooger onderwijs een gunstige wijziging. De Paus stierf 69 jaren oud, 10 Februari 1829. Pius VIII (1829—1830)*), uit het huis derCastiglioni, regeerde slechts korten tijd. Hij bestreed de bijbelgenootschappen en de vrijmetselarij en vaardigde een breve2) uit aangaande de gemengde huwehjken in Duitschland. Voor zijn dood mocht bij nog de emancipatie der Engelsche kathoheken aanschouwen.

3°. Droevig was het vooruitzicht, toen na een conclave van 50 dagen Mauro Cappellari onder den naam van Gregorius XVI (1831—1846) den pauselijken zetel beklom 8). Wel bad deze vroegere generaal der Camaldulensen zijn wilskracht en hechte trouw aan de kerkelijke beginselen noodig. Terstond na zijn verheffing sloeg de Juh-revolutie, door de geheime woelingen der Carbonari, van Frardcrijk naar Itahë over. Tegenover Frankrijk, dat destijds de pohtiek der non-interventie volgde, stond de regeering van Oostenrijk, die in 1830 en 1832 de rust in de Pauselijke Staten herstelde en deze zes jaren lang door haar troepen bezet

hield. De ijverzucht tusscnen oeiae regeeringen veroorzaaKte een groote verwarring in den kerkebjken staat, een wederrechtelijke

!) Artaud de Montor, Histoire du Pape Pie VIII, Paris 1844.

!) Litteria alt er o abhinc anno van 25 Maart 1830.

*) Wagner, Leben und Pontificat des Papstes Gregor XVI, Sulzbach 1846. Sylvain, Gregoire XVI et son pontificat, Lille 1890. J. A.v. Helfert, Gregor XVI und Pius IX. Ausgang und Anfang ihrer Regierung, October 1845—November 1846, Prag 1895. U. Angeli, Amedeo di Savoia, duca d'Aosta. Vincenzo Gioberti, Prato 1903. Oreate Dito, Massoneria, Carbonaria ed altre societa segrete nella storia del risorgimento italiano, Torino 1905.

Sluiten