Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

572

§ 174. De Kerk in Amerika.

bisschoppen in ballingschap gezonden, de geestehjken van de burgerlijke rechten beroofd. Er volgde echter van de zijde des volks een hevig verzet, zoodat in 1875 de vrede werd gesloten en de anti-kerkelijke wetgeving geschorst. Niet minder was de repubhek Nieuw-Granada het tooneel der hevigste vervolgingen (1843, 1852, 1859, 1861, 1863). Herhaaldelijk klaagde Pius IX over de mishandeling der geestehjken en regulieren. Toch trad er na 1863 een betrekkelijke rust in, zoodat in 1868 een provinciale synode kon worden gehouden.

Sluiten