Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 177. Religieuze orden en congregaties.

591

von Ingenbohl) volgen dien regel en verrichten alle soorten van hefdewerken. Haar stichter is de Capucijn Theodosius F1 orentini (1844). In 1901 telden zij 3389 zusters1). De Zusters van het arme kind Jezus zijn in 1843 te Aken gesticht en zorgen voor de opvoeding van arme kinderen. De „Kulturkampf" bracht ze naar Holland, vanwaar zij zich over verschillende landen verspreidden. Haar aantal is heden omstreeks 1600 in meer dan 30 huizen2). De Congregatie der boete en christelijke hefde te Heythuizen, gesticht in het jaar 1836 voor onderwijs en ziekenverpleging, volgt den derden regel van den H. F r a n c i s c u s en heeft huizen in Nederlandsch Oost-Indië, Brazihë, de Vereenigde Staten, België en Duitschland. Nu telt de Congregatie ruim 2600 zusters 3). De Zusters van hefde te Tilburg hebben Mgr. Joannes Zwijsen tot stichter (1832), die de congregatie voor verechillende soorten van hefdewerken bestemde. Ze verspreidden zich spoedig en bezitten thans omstreeks 100 huizen in Amerika, België, Engeland, Nederlandsch Oost-Indië en Holland met meer dan 2500 zusters 4). Te Amersfoort stichtte P. Matthias Wolff S. J. in 1822 de Congregatie der zusters van de H. Maagd Maria, die in 1840 in twee deelen werd gesphtst. Het Noord-Brabantsche gedeelte, dat zijn moederhuis in 1871 van Engelen naar 's-Hertogenbosch overbracht en Gezelschap van Jezus, Maria, Joseph werd genoemd, breidde zich zóó snel uit, dat heden in ruim 60 gestichten en scholen meer dan 1600 zusters zich met onderwijs en andere hefdewerken bezig houden en reeds huizen werden opgericht in Britsch-Didië en Nederlandsch Oost-Indië5). Ook de Amersfoortsche tak breidt zich uit. Hoofdzakehjk de ziekenverpleging beoefenen de Zusters van den H. Carolus Borromaeus te Maastricht, met ruim 30 huizen, waarvan twee in Nederlandsch-Didië, en bij de 1300 leden; de zusters van Roosendaal, Oorschot, Oudenbosch en Dongen 6) enz.

*) Katalog der Schwestern vom H. Kreuze, Institut Ingenbohl 1901.

a) Otto Pfülf S. J. M. Clara Fey vom armen Kinde Jesu und ihre Stiftung (1815—1894), Freiburg i. Br. 1907.

8) Neerlandia Catholica, Utrecht 1888. Zuster Paula Munster, Gesch. der Zusters van de Congreg. der Zusters Franciscanessen te Heythuizen—Nonnenwerth. Uit het Duitsch, Freiburg 1910.

4) Neerlandia Catholica 1. c. — Onze Pius-Almanak, Alkmaar 1906.

5) Onze Pius-Almanak, Alkmaar 1907, bl. 598. De congregatie der Zusters van de H. Maagd Maria, genaamd Het gezelschap : Jezus, Maria, Jozef. Historische schets (1822—1904), 's-Bosch (z. i.).

«) Zie vooral Neerlandia Catholica, Ultrajecti 1888, p. 384 ss.

Sluiten