Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

592

§ 178. Buitenlandsehe missiën.

§ 178.

Buitenlandsehe missiën.

L. E. Louvet, Les Missions catholiques au XIX siècle, Lyon-Lille-Paris 1895. Piolet S. J., Les missions catholiques francaises au XIX siècle, Paris 1901—1903, 6 vols. P. M. Baumgarten, Die katholische Kirche, B. III: Das Wirken der katholischen Kirche auf dem Erdenrund, Wien 1902. O. Werner, Katholischer Missions-Atlas, Freiburg 1885, 2 Aufl. Dezelfde, Orbis terrarum catholicus, Freiburg 1890. Les Missions catholiques, Lyon 1868 ss. Die katholischen Missionen, Freiburg 1873 ff. De katholieke Missiën, 's-Hertogenbosch 1874 vv. Annales de la Propagande de la foi, Lyon 1832 ss. A. Bron S. J., Les Jésuites missionnaires au XIX siècle, Bruxelles 1908. Zeitschrift für Missionswissensehaft, Münster 1911—1925.

1°. In de laatste helft der XvTII eeuw waren de buitenlandsehe missiën zware slagen toegebracht, zoowel door de opheffing der Sociëteit van Jezus als door de vervolging der Fransche revolutie. De XIX eeuw herstelde die schade overvloedig. Niet alleen namen de oude orden ijverig aan de missiën deel, maar ook nieuwere ontstonden voor hetzelfde doel. Daarenboven werden buiten de reeds genoemde x) nog verschillende andere inrichtingen ter vorming van missionarissen opgericht. Tot de voornaamste behooren die van den H. Geest (1848), van Milaan (1850), van Lyon (1856), van Scheut (1863) en van kard. Lavigerie (1868). Een zelfde doel hebben de apostolische scholen van pater Alberik de F o r e s t a S. J. (f 1876), die ook buiten Frankrijk heilzame vruchten opleveren. Terwijl de Propaganda van Pius IX in 1862; een doelmatiger mrichting ontving en tot vernieuwden bloei kwam, werd zij door het koninkrijk Itahë van een groot deel harer inkomsten beroofd (1884) 2). Om ook de belangstelling der kathoheke leeken voor het missiewerk te wekken, richtte men een groot aantal missievereenigingen op : de vereenigingen van Lyon tot uitbreiding des geloofs (1822), de Xaveriusvereeniging te Aken (1832), de Leo-j poldvereeniging in Oostenrijk (1839), de Ludovicusvereenigingj in Beieren (1843), de vereeniging der H. Kindsheid (1843), doorj bisschop F o r b i n-J a n s o n te Nancy gesticht. Later ontstonden nog de vereeniging der Afrikaansche missiën, die ook in ons land goed werkt, en de St. Claverbond voor de missiën van Nederlandsch

>) § 177-

2) La propaganda e la conversione dei suoi beni immobili etc. Boma 1885.

Sluiten