Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 178. Buitenlandsehe missiën.

595

Tokio met de suffragaan-zetels : Nangasaki, Hakodate en Ozaka op. De Sociëteit van Jezus stichtte in 1907, op aanvraag van Pius X* te Tokio een Hooge School. De ongodsdienstigheid en onverschilligheid der hoogere standen maakt de uitbreiding des Evangebes vrij moeilijk. Toch gaat het aantal kathoheken in de laatste jaren vrij goed vooruit.

5°. Ook in Afrika *) is gedurende de XIX eeuw een beweging ten goede ontstaan. Met door de bekeering der Mohammedanen, maar door immigratie nam de kathoheke bevolking, na de Fransche' verovering (1830) in het noorden gestadig toe. In 1838 werd te Algiers een bisdom opgericht en in 1867 tot aartsbisdom verheven met de twee suffragaan-zetels : Oran en Constantine 2). Heden telt deze kerkehjke provincie bijna 600.000 kathoheken. Tripolis en Marokko hebben een bisschop te Oeuta. In West-Afrika (Senegambië, Sierra-Leone, Guinea) werken vooral de Paters van den H. Geest en van het Onbevlekt Hart van Maria; in den Kongo verschillende soorten regulieren. Grooten voortgang maakte het geloof in Oost-Afrika. Kaapland heeft sedert 1851 drie vicariaten. Ook zijn vicariaten opgericht in Natal, Transvaal, Oranje Vrijstaat, Cimbebazië, Zambezi en Zanzibar. De eilanden Mauritius (1847) en Réunion (1850) bezitten elk een bisdom. De overige eilanden hebben een apostolischen prefect. Het eüand Madagasear werd reeds sedert 1841 bewerkt en ontving in 1861 een apostolischen vicaris. De vervolging en de tegenwerking der protestanten (1869) berokkent den missionarissen zeer groote moeite. Toch gaat het geloof vooruit, zoodat de hoofdstad zelfs meer dan 12.000 kathoheken telt. Groote schade vreest men thans van de Fransche tirannie tegen de religieuzen. In Egypte, Ethiopië en bij de Gallas bestaan apostolische vicariaten.

In Tunis 3) hebben de kathoheken sedert 1857 vrijheid van godsdienst en staan onder den aartsbisschop van Karthago, zetel, die in 1894 door Leo XHI is opgericht en toevertrouwd aan Mgr. Lavigerie (f 1892) «). Zeer groote verdienste heeft deze kar<hnaal voor het bekeeringswerk in Centraal-Afrika5), waar

l) L. de Béthune, Les Missions catholiques d'Afrique, Lille 1889 a) Kath. Missionen, 1879, S. 13 ff. *) Kath. Missionen, 1878, S. 51 ff.

*) Klein—Math, Card. Lavigerie und sein Werk, Strassburg 1893 Baunard, Le Cardinal Lavigerie, Paris 1896. Ooyau, Bevue des deux Mondes, 1925, Mars ss.

s)Comboni, Hist. Tjbersieht und Schüderung des Zustandes des ap Vie. von Central-Afrika, Wien 1878. Kath. Missionen, 1877 S 48 ff • 1878, S. 56 ff. ; 1888, S. 186 ff.

Sluiten