Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

622

Chronologische tafels.

Richard LTI 1483—1485

Hendrik VII 1485—1509

Hendrik VIH 1509—1547

Eduard VI 1547—1553

Maria 1553—1558

Elisabeth 1558—1603

Jacobus I 1603—1625

Karei 1 1625—1649

Repubhek 1649—1660

Karei II 1660—1685

Jacobus II 1685—1688

Willem III 1688—170i

Anna 1702—1714

Georg 1 1714—1727

Georg II 1727—1760

Georg III 1760—1820

Georg IV 1820—1830

Willem IV 1830—1837

Victoria 1837—1901.

Eduard VII 1901—1910

Georg V 1910

VIII. Koningen van Spanje.

Eerdinand de Katholieke (Arragon) 1479—1516

Isabella de Kathoheke

(CastihS) 1474—1504

Philips I (Castilië) 1504—1506

Karei I 1516—1555

Philips II 1556—1598

Philips III 1598—1621

Philips IV 1621—1665

Karei II 1665—1700

Philips V 1700—1746

I Ferdinand VI 1746—1759

Karei III 1659—1788

I Karei IV 1788—1808

Joseph Bonaparte 1808—181S

Ferdinand VH 1814—1833

Isabella II 1833—1868

Repubhek 1868—1870

• Amadeus van Savoye 1870—187a

Repubhek 1872—1873

Alphonsus XII 1875—1885

I Alphonsus XHI 1885—

IX. Voornaamste feiten.

Elfde eeuw.

1074. Vastensynode te Rome, Investituurstrij d.

1076. Synode van Worms tegen

Gregorius VII.

1077. Hendrik IV te Canossa.

1084. Gregorius vlucht voor Hen¬

drik in den Engelenburcht.

1085. Gregorius sterft te Salerno. 1088. Berengarius f.

1095. Synoden te Piacenza en Cler-

mont.

1096. Eerste kruistocht.

1099. Verovering van Jeruzalem.

Twaalfde eeuw.

1100. Godfried van Bouillon t-

1106. Hendrik IV f1106—1125. Hendrik V. VoortzetJ ting van den invesJ tituurstrijd.

1109. Anselmus van CanterJ bury t-

1113. Bernardus treedt in het klooster.

1118. Stichting der Tempeliers.

1120. Norbertus sticht dej Praemonstratenzer orde.

1122. Concordaat van Worms.

1123. IX Algemeene kerk¬

vergadering, I van Lateranen.

Sluiten