Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Chronologische tafels.

625

Zestiende eeuw.

1500. De las Casas komt in Amerika aan.

1502. Stichting der univer¬

siteit Wittenberg.

1503. Julius II.

1507. Rafaël schildert de

Stanzen in het Vaticaan.

1508. Michelangelo schildert

de fresco's in de Sixtijnsche Kapel.

1511. Luther te Rome. 1512—1517. XVIII Algemeene

kerkvergadering, V van Lateranen.

1513. Leo X.

1517. Kardinaal Ximenes f.

Optreden van Luther. Complutensis. 1519—1556. Karei V. Disputatie te Leipzig.

1520. Banvonnis tegen Lu¬

ther. Rafaël f.

1521. Luther te Worms.

1525. Boerenkrijg.

1526. „Protestanten" te

Spiers.

1530. Augsburgsche Confessie.

1531. Smalkaldische bond.

1534. Bijbel van Luther. 1534—1535. Wederdoopers te

Munster.

1535. Institutie- religionis

christianae van Calvijn.

1536. Erasmus f.

1540. Bevesting der Jezuïe¬

tenorde.

1541. Interim van Regens¬

burg.

1542. Franciscus Xaverius

landt in Indië.

P. Albers, s. J. Kerkgesch. IL

1545—1563. De kerkvergadering van Trente (XIX Algemeene kerkvergadering).

1546. Luther f.

1547. Hendrik VTH f. Cran¬

mer in Engeland. 1552. Franciscus Xaveriusf.

1555. Rebgievrede van

Augsburg.

1556. Ignatius van Loyola|.

1557. Knox in Schotland.

1558. Karei V f.

1561. Colloque de Poissy.

1563. Einde der kerkverga¬

dering van Trente.

1564. Congregatie der Ora¬

torianen van Philippus Neri. Michelangelo f. Calvijn f.

1566. Beeldenstorm in de

Nederlanden.

1567. Bajus veroordeeld. 1571. Slag bij Lepanto. 1579. Unie van Utrecht. 1582. Gregoriaansche kalender.

1584. Willem van Oranje f. 1587. Maria Stuart f. Kerkvervolging in Japan. 1592. Revisie der Vulgaat. 1595. Unie van Brest. 1598. Phihps n f.

Zeventiende eeuw.

1602. Gomarus en Arminius

te Leiden.

1603. Elisabeth van Enge¬

land f.

1607. Baronius f.

1608. Paraguay.

1610. Haagsche Conferentie.

1611. Fransche Oratorianen

van kard. Pierre de Bérulle.

Sluiten