Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Chronologische tafels.

627

1833. Lacordaire in de Notre Dame te Parijs.

1837. Aartsbisschop DrosteVischering gevangen gezet.

1841. Kerkelijke organisatie der zuidelijke provinciën. Mgr. Zwijsen.

1842. Dom van Keulen. 1846. Pius IX.

1848. Vlucht des Pausen naar Gaëta. Tweede repubhek in Frankrijk. Herzienmg der grondwet in de Nederlanden. Thorbecke. 1852—1870. Napoleon III keizer van Frankrijk.

1852. Univers. Louis Veuülot.

1853. Herstel der Bisschop-

pehjke Hiërarchie in Nederland.

1854. Dogmaverklaring der

Onbevlekte Ontvangenis.

1859. Slag van Solferino.

1860. Slag van Castel-

fidardo.

1861. Koninkrijk Itahë.

1862. Renan's „Leven van

Jezus". 1864. Syllabus. 1867. Jubiléfeesten te

Rome.

1869—1870. Vaticaansch conciüe (XX Algemeene kerkvergadering). 1870. Dogmaverklaring der Pausehjke onfeilbaarheid. Vernietiging van den kerkebjken staat.

1871. Nieuwe Duitsche rijk.

Eerste oud-katholiek congres te München.

1872. Duitsche Jezuïetenwet.

1873. Vier Meiwetten. Oud-katho-

beke gemeenten. Bisschop Reinkens.

1874. Toenemende hevigheid van

den Kulturkampf.

1875. 'Garcia Moreno j.

1876. Kardinaal Antonelb f. Groen van Prinsterer t.

1877. Bisschop von Ketteler f.

1878. Pius IX f. Leo XIII, Herstel der Hiërarchie in Schotland.

1880. Maartdecreten in Frankrijk.

1883. Opening der Vaticaansche

archieven.

1884. Katholiek ministerie in België. De bul Humanum genus.

1885. De Paus en de strijd aan¬

gaande de Carobnen. 1891. De bul Rerum novarum. 1893. 50-Jarig bisschopsjubilé van

Leo Xm. 1898. Kroning van koningin Wil-

helmina. Bismarck f.

Twintigste eeuw.

1903. Leo XHI viert zijn 25-jarig

Pausschap en sterft in Juh. Keuze van Pius X.

1904. Begin der Fransche kerkver¬

volging.

1906. Opheffing van het Fransche

concordaat.

1907. Het decreet Lamentabili (3 Juh). De bul Pascendi (8 Sept.).

1910. Kerkvervolging in Portugal.

1911. Pius X schrijft door de bul

Divino Afflatu het nieuwe Psalterium voor.

Sluiten