Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

630

Inhoud.

TWEEDE HOOFDSTUK.

STRIJD TEGEN DEN ISLAM. UITBREIDING DER KATHOLIEKE LEER. ■ na Bladz.

i 96. Kruistochten 49

1. Jeruzalem in bezit van vreemde machten. 2 & 3. Eerste kruistocht. Adhemar van Puy. Peter de Kluizenaar. 4. Het nieuwe konmkrijk van Jeruzalem. 5 & 6. Tweede kruistocht. De H. Bernardus. 7. Derde kruistocht. Duitsche kruistocht. 8. Vierde kruistocht. Latijnsch keizerrijk. 9. Kinderkruistocht. 10, 11 & 12. Vijfde kruistocht. Belegering van Damiate. 13. Zesde kruistocht. De H. Lodewijk IX. 14. Zevende kruistocht. 15. Achteruitgang van de macht der christenen in het oosten. 16. Oorzaken van het mislukken en de gevolgen der kruistochten.

! 97. Strijd tegen den Islam in Europa 63

1. Mohammedanen in het Westen: Sicilië. 2. Spanje. Cid. Slag bij Navas de Tolosa.

98. Bekeering der heidenen 65

1. Wenden. 2. Pommeren. Otto van Bamberg. Rügen. 3. Pruisen. 4. Russisch oostzeegebied: Lijflanders, Estland, Semgallen, Kurland, Finland, Lapland, Litthauen. 5. Azië: Karaïten. Priester-Joannes. Mongolen. China. Joannes de Monte Corvino. 6. Afrika.

99. Pogingen tot verzoening tusschen Rome en de scheuringen

van het oosten 69

1. Pogingen tot verzoening met de Grieken. 2. Armenië.

3. Maronieten.

DERDE HOOFDSTUK.

KETTERIJEN.

§ 100. Albigenzen 73

1. Oorzaken der ketterijen. 2. Katharen (Albigenzen). 3.

Hunne leer. 4. Strijd der Pausen tegen deze ketterij. §101. Waldenzen 76

1. Stichter dezer sekte. 2. Hare leer. 3. Hare bestrijding

door Innocentius III. § 102. Kleinere sekten 78

1. Tanchelm. 2. Eudo, Eon de SteUa. 3. Petrobrusianen.

Sluiten