Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Inhoud.

633

Bladz.

lastiek. 5. Eerste grondlegger der scholastiek : Anselmus. 6. Ontwikkeling der scholastieke theologie. Tijd der Summa's : Hugo van St. Victor, Robertus Pullus, Petrus Lombardus. 7*. Petrus Abaelardus. 8. Wakkere geloofsverdedigers. Overgang tot den bloeitijd der scholastiek. 9. Ijverzucht der universiteit van Parijs. Hoogste bloei der scholastiek. 10. Alexander van Hales. 11. De H. Thomas. 12. De H. Bonaventura. 13. Albertus de Groote. 14. Joannes Duns Scotus. 15. 15. Joannes van Wales, Richard van Middleton, Henricus van Gent, Petrus de Tarentasia, Roger Bacon, Vincentius van Beauvais. 16. Mystiek: de H. Bernardus, Hugo en Richard van St. Victor, Rupertus van Deutz, David van Augsburg, Hildegardus van Bingen, de H. Elisabeth van Schönau, de H. Mechtildis van Maagdenburg, de H. Gertrudis, de H. Mechtildis van Hakeborn. 17. Bijbel. Exegese : Hugo a S. Caro. 18. Hooge bloei van het kerkelijk recht: Gratianus, Raymundus de Pennaforte.

§ 116. Kerkelijke kunst 151

1. Bouwkunst: gothiek. 2. Ontwikkeling der gothiek. 3. Vroeg-gothiek. Bloeitijd der gothiek. Laat-gothiek. 4. Fransche kathedraal-gothiek in ons land. 5. Beeldhouwkunst. 6. Schilderkunst. 7. Glasschilderkunst. 8. Mniatuurschildering.

DERDE PERIODE. Van Bonifatius VIII tot aan de hervorming. 1303—1517.

EERSTE HOOFDSTUK.

PAUSEN.

§ 117. Begin der Babylonische gevangenschap. XV Algemeene kerkvergadering (1311). Opheffing der Tempeliers 159

1. Benedictus XI tracht tot den vrede met Frankrijk te geraken. 2. Clemens V vestigt zich te Avignon. Babylonische gevangenschap. 3. Opheffing der Tempeliers. 4. XV Algemeene kerkvergadering van Vienne.

Sluiten