Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

636

Inhoud.

S izo. Lacht- en schaduwzijden. Streven naar hervorming 211

h Lichtzijde van het laatste gedeelte der middeleeuwen. 2. Schaduwzijde. 3. Streven naar hervornüng: hervormende synoden. 4. Kerkelijk gezinde hervormers in ons land: Gerrit de Groote, Florens Radewijns, Thomas a Kempis, Joannes Brugman, Dionysius de Kartuizer. 5. In Duitschland : Nicolaus van Cusa, Koenraad van Gelnhausen Hendrik van Langenstein, Theoderik van Nieheim, Felix Hemmerlin, Jacobus van Jüterbogk, Joannes Busch, Geiler von Kaisersberg. 6. In Spanje: Ximenes. 7. In Frankrijk: Willem Durandus, Pierre d'Ailly, Joannes Gerson, Nicolas de Clemanges. 8. In Italië: Hieronymus Savonarola.

DERDE HOOFDSTUK.

KERKELIJKE HIËRARCHIE. SECULIEREN EN REGULIEREN.

§ 127. Apostolische Stoel 2j8

1. Vooruitgang van de rechtsmacht der Pausen. 2. Metropolieten. 3. Vermenigvuldiging der pauselijke reservatiën. 4. Vermeerdering der inkomsten van den H. Stoel. 5. Klachten tegen de reservaties en de pausehjke belastingen. Concordaten. 6. Ontwikkeling der Romeinsche curie: Poenitentiaria.

§ 128. Bisschoppen en andere geestehjken 222

1. Daling van het gezag en den invloed der bisschoppen.

2. Misbruiken in de kapittels. 3. Patronaatrecht. 4. Vorming der geestehjken.

§ 129. Regulieren 226

li Stichtingen van Gerrit de Groote: Zusters van het gemeene leven. 2. Florens Radewijns: Broederschap van het gemeene leven. 3. Congregatie van Windesheim. 4. Beroemde mannen van de congregatie van Windesheim en van de Broeders van het gemeene leven. 5. (leliebroeders en Cellezusters. 6. Jezuaten. 7. Hieronymieten. 8. De H. Birgitta sticht de Orde des Verlossers. 9. Minimi. 10. Orde der Annuntiatie. 11. Godsvrienden. 12. Verslapping der tucht in de oudere orden; streven naar hervorming. 13. Benedictijnen: congregatie der Ohvetanen, van St. Justina, van Vahadolid, van Bursfeld en van Melk. 14. Augustijner kanunniken. 15. Karmelieten. 16. Augustijner-Eremieten: con-

Sluiten