Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Inhoud.

649

Bladz.

Zusters van het H, Kruis, Zusters van het arme kind Jezus, Congregatie der boete en christelijke hefde, Zusters van hefde, Congregatie der zusters van de H. Maagd Maria, Gezelschap van Jezus, Maria, Joseph.

§ 178. Buitenlandsehe missiën 592

1. Oprichting van verschillende inrichtingen ter vorming van missionarissen. Missievereenigingen. 2. Turkije. 3. VoorIndië. Achter-Indië: Annam en Siam. Nederlandsch OostIndië. Thibet. Korea. 4. China. Japan. 5. Afrika : het noorden ; West-Afrika ; Oost-Afrika ; Madagaskar; Tunis ; Centraal-Afrika. 6. Australië : Nieuw-Zeeland ; Oceanië. 7. Amerika : Curacao en Suriname.

VIERDE HOOFDSTUK.

KERKELIJKE WETENSCHAP EN KUNST. KERKELIJK LEVEN.

§ 179. Kerkelijke wetenschap 597

1. Toestand der kerkelijke wetenschap. 2. Bijbelstudie. 3. Apologie. 4. Dogmatiek : neoscholastiek. 5. Moraal. 6. Kerkehjk recht. 7. Vrije katholieke universiteiten.

§ 180. Kerkelijke kunst 600

1. Grieksche bouwkunst. 2. Beeldhouwkunst: Antonio Canova, Bertel Thorwaldsen, L. v. Schwannthaler, Giovanni Dupré,- Wilhelm Achtermann, Royer, Bart van Hoven. 3. Schilderkunst: Frederik Overbeck, P. von Cornelius, Joseph von Führig, Eduard von Steinle, Julius Schnorr von Carolsfeld, Willem Schadow — school van Düsseldorf: Ernst Deger, Ittenbach, Andreas Müller, Karei Müller — school van München: Hendrik Hess, Schraudolph, L. Seitz — school van Beuron. 4. Kerkmuziek: scholen te München, Regensburg, Aken en Solesmes. Koraal.

§ 181. Kerkehjk leven 603

1. Privilegiën der geestelijkheid. Commenden. 2. Kerkehjke feesten : nieuwe officies ; kerkleeraren. 3. Devoties. 4. Vasten en abstinentie. 5. Geestelijk leven. 6. Langzame afval. 7. Heilige personen.

Sluiten