Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

650

Inhoud.

VIJFDE HOOFDSTUK.

HET PROTESTANTISME EN DE SCHISMATIEKE KERK VAN HET OOSTEN.

Bladz.

§182. Protestantisme _ 607

1. Duitschland: de Unie; het Evangelische kerkverbond;

Protestantenvereeniging; Evangelische bond. 2. Scandinavië. 3. Nederland: Groninger School; Kerk der afgescheidenen ; Réveil; ethische richting en moderne richting; Doleerenden ; Nederlandsche gereformeerde kerken. 4. Engeland : High Church ; Broad Church ; Essayisten ; Evangelischen ; Tractarianen ; Ritualisten. Schotland : Vrije presbyteriaansche kerk. Zwitserland : Vrije kerk. Frankrijk : Vrije evangelische kerk. Vereenigde Staten. 5. Sekten der XIX eeuw: Irvingianen, Mormonen, Heilsleger. 6. Bloei der protestantsche missiën : Bijbelgenootschap. Protestantsche propaganda : Evangelische maatschappij. Evangelische bond. 7. Protestantsche theologie : orthodoxen : modernen : David Strauss, school van Tübingen: Ferd. Christiaan Bauer. Bemiddeüngstheologie: Schleiermacher, Ad. Harnack.

§ 183. Schismatieke kerken van het oosten 615

1. Rusland : Peter de Groote richt de H. Synode op. 2. Serviërs. Bulgarije. Rumenië. Griekenland. Montenegro. 3. Turksche rijk.

CHRONOLOGISCHE TAFELS.

I. Pausen _ 618

II. Byzantijnsche keizers 620

III. Duitsche keizers en Roomsch-koningen 620

IV. Keizers van Oostenrijk 621

V. Keizers van Duitschland 621

VI. Regenten van Frankrijk 621

VII. Koningen van Engeland 621

VIII. Koningen van Spanje 622

IX. Voornaamste feiten ". 622

Sluiten