Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11

criterium voor het bestaan van een volk wordt aangenomen. Éénheid van afstamming en ras, éénheid van geloof, éénheid van taal kunnen alleen als factoren worden beschouwd, die voor het ontstaan van een natie een gunstige praedispositie opleveren. Een „volk" is er eerst, wanneer de gemeenschappelijke factoren het bewustzijn van als geordende groep te zamen te behooren, dern bewuste wil om de ordeningen voor zijn toekomstig leven tezamen te..bspalen> . hebben.ilp^alQntgt&aiL Daarom meen ik ook, dat Rothenbüchers omschrijving: „Nation ist also eine Vielzahl von Menschen, die in bestimmter Hinsicht geistige Züge gemeinsam haben, gleichviel ob der einzelne sich dieser Gemeinsamkeit bewuszt ist," niet volkomen juist is. Zeker, niet elke individueele volksgenoot zal zich van de gemeenschappelijke „Züge" bewust zijn. Maar het kenmerkende van een „volk", zooals dat tegenwoordig als,, substjaat van staatsrechtelijke ordening wordt erkend, is toch dit: dat de volksgenooten in het algemeen zich bewust ziin hiervan, dat zij zich als groep zelfstandig de wet willen stellen, en zich niet door een andere groep van dezelfde soort de wet willen laten stellen; dat de volksgenooten bewust het saamhoorigheidsgevoel hebben met de andere leden dier groep, en bezwaar er tegen hebben om in één nauw groepsverband ónder één orgaansysteem met een andere menschengroep te leven. Zie de feiten.

Die bewoners van Italië, welke in de vorige eeuw waren geplaatst onder het Oostenrijksche orgaan-systeem, waren zich bewust, dat zij dit niet wilden, maar dat zij met hun mede-Italianen, d.i. met degenen, die, hoewel levende onder ander staatsrechtelijk verband, door hen en zichzelf werden beschouwd ais^eeja.met hen. samenhangende groep, als volksgenooten, ook in één staatsrechtelijk verband wilden leven — en dat zij daartoe het recht hadden. De Polen, die deels onder het Russische, deels onder het Pruisische, deels onder het Oostenrijksche orgaansysteem leefden, waren zich bewust, dat zij dit niet wilden, maar dat zij met hun eigen volksgenooten één staatsrechtelijk geordende groep onder één orgaan-systeem

Sluiten