Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

51

korteren of langeren tijd een natuurlijken of gewelddadigen dood.

Zóó zal het ook zijn met het maken van winst uit overheidsbedrijven.

Zóó ging het ook en zal het ook in de toekomst gaan, met de onderdeelen van het samenstel van heffingen, dat het onderwerp dezer studie uitmaakt, met de accijnzen.

Sluiten