Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

21

„des Unternehmens auffordern, binnen bestimmter Frist eine Aen„derung der Geschaftsgrundlagen oder die sonstige Beseitigung „der Mangel herbeizuführen. Alle Arten von Zahlungen, insbe„sondere Versicherungsleistungen, Gewinnverteilungen und bei „Lebensversicherungen der Rückkauf oder die Beleihung des Ver„sicherungsscheins sowie Vorauszahlungen darauf können zeit„weilig verboten werden.

„Unter der im Abs. 1, Satz 1, bezeichneten Voraussetzung ist „die Aufsichtsbehörde berechtigt nötigenfalls die Verpflichtungen „einer Lebensversicherungsunternehmung aus ihren laufenden Ver„sicherungen, dem Stande des Vermogens entsprechend, zu er„massigen. Die Ermassigung geschieht in der Weise, dass zunachst „die rechnungsmassigen Pramienreserven der einzelnen Versiche„rungen herabgesetzt und danach die Versicherungssummen neu „festgestellt werden. Die Verpflichtung der Versicherungsnehmer „zur Zahlung der Pramien in der bisherigen Höhe wird hierdurch „nicht berührt".

De Fransche wet op het levensverzekeringbedrijf van 1905 kent geene noodregeling en geene wijziging van overeenkomsten van levensverzekering. Wel kon volgens de wet van 2 Juli 1919, relative a 1'institution d'un règlement transactionnel pour cause générale de guerre entre les commercants et leurs créanciers, gedurende 3 jaren na de ratificatie van het vredestractaat ieder koopman, die niet aan zijne verplichtingen kon voldoen „pour cause „générale de guerre" aan zijne schuldeischers het voorrecht van een „règlement transactionnel" vragen. Vóór de wet van 28 April 1922 bestond de mogelijkheid, dat bij zulk een reglement behalve uitstel verleend ook de schulden verminderd werden, na die wet slechts, dat uitstel verleend wordt voor een tijd van niet langer dan 5 jaren (art. 12).

Het Belgische ontwerp van wet op het levensverzekeringbedrijf van 1920 kent evenmin eene wijziging van levensverzekeringscontracten. Ook in de wet van het Groothertogdom Luxemburg is dit instituut onbekend.

De Zwitsersche wet „über die Kautionen der Versicherungs„gesellschaften" van 4 Februari 1919 bevat verschillende voorschriften voor binnenlandsche en buitenlandsche maatschappijen. Als er gevaar dreigt voor de schuldeischers van eene binnenlandsche maatschappij, kan de Bondsraad verlangen, dat de maatschappij maatregelen tot „Sanierung" neemt en zelfs het bijeenroepen van eene algemeene vergadering eischen en zich daarin vertegenwoordigen laten. Ook kan hij voor den duur van hoogstens 3 jaren den afloop en de beleening van polissen uitsluiten en, zoonoodig, aan de maatschappij uitstel van betaling voor een bepaalden tijd van Vs van hare verzekeringsverplichtingen toestaan. Indien de „Sanierung" niet binnen behoorlijken tijd tot stand komt,

Sluiten