Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

231

LEVENSVERZEKERING, i)

STAAT L tl Ingevuld met inachtneming van Koninklijk Besluit d.d. 18 Juli 1925 (Staatsblad n°. 335). i)

WINST- EN VERLIESREKENING, l)

Boekjaar 19 1)

Onderneming: ij

j

te: ij

^ Voor elk der volgende modellen van de staten L, S, B, O en K opgenomen onder de Bijlagen van het K. B. van 18 Juli 1925, Stbl.'no 335 komt een dergelijke titel, mutatis mutandis, als de hier afgedrukte voor. Het leek onnoodig deze alle hier op te nemen.

Sluiten