Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

241

STAAT L 6.

STAAT VAN HOUDERS VAN NIET-VOLOESTORTE AANDEELEN. i) 31 DECEMBER 19 ..

Gezamenlijk

Naam Woonnlaat* Aa"tel aan- . nominaal Waarop woonplaats. deelm bedrag der niet nog niet

volgestorte gestort. I aandeelen.

1 I 2 I 3 4 | 5

Niet vol- i *

gestort . . f f

Volgestort3). É

Totaal ge- '

plaatst . . f

N.B. Indien door aandeelhouders tot zekerstelling van hun obligo een depot in geld of andere waarden is gesteld, hieromtrent onder dezen Staat mededeelmgen te doen.

JL^ri ,tC ,die"en Z0OWe' V00r aandeelen i" «et maatschappelijk

Tcapitaal. als voor aandeelen in het waarborgkapitaal

Jr^'Z^r* S°0rten aandeeIe" ^ Uitgegeve"' ka» <« ™™ 3) Weg te laten, indien geen volstortingen hebben plaats gehad.

16

Sluiten