Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

242

243

STAAT L 7.

VASTE EIGENDOMMEN! op 3) DECEMBER 19

Buck- Omschrijving van waarde bij Boeknet perceel. Datum het begin Vefk . Afschrij- I Bijschrij- waarde „ • Waarde Bruto I Netto Volg- DatUM 7 7a" het prijs vinfn I vingen op den D*»m toegekend Namen , huur" huurnummer.- - T Verk°°P b?k)aar i" het ^du" I gedurende laatsten tj de der opbrengst opbrengst Toelich-

aankoop, in het of aan- , ,. rende het i npi laatste , • , o-erlnrpnrfe \ r,^„r0r.^a +■ o^

. ,. , .. boekjaar. ... üet datum laatste taxateurs eeaurenae gedurende tingen.2)

boekjaar, koopprijs boekjaar. i hor-Haar van ho+ taxatie „ i«**«:uis.

Aard. Ligging. Grootte. tiidenshet I b0ek,aar- van het taxatie. net het

i) njuensnei boekjaar. boekjaar, boekjaar.

boekjaar.

■ .

123456789 ln ~ ~— : !

10 J 11 12 | 13 | 14 | 15 16 j7

1) Gemeente en plaatselijke ligging.

2) Hierbij in elk geval aan te geven of eenig verband of recht van voorkeur is gevestigd, j zins. (Zie Staat 36). Indien een gedeeltelijk verband bestaat, aan te geven hoe groot het

a. De eigendommen worden landsgewijze in den staat opgenomen.

b. De kolommen 7,8,9,10,11,15 en 16 landsgewijze in de munt van het land te totaliseeren.

c. Taxaties, dateerend van de jaren 1919 t/m 1921, zoo spoedig mogelijk (uiterlijk uit]

vertLdenrd°eTrs0men gdd' ^ ^ beh°eVe Va" rechthebbenden op uitkeeringen of anders-

1928) door latere schattingen te vervangen.

RECAPITULATIE.

Nederland f

Ned. Indië . . f a = „

Frankrijk .. . frs a = „

Duitschland . M a =

enz. f

Sluiten