Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

250

STAAT L 8d.

HYPOTHEKEN.

Recapitulatie der staten 8a, 86 en 8c. 31 December 19 . .

Eerste Tweede Groepen. hypotheken. en volgende Totaal.

hypotheken.

; l . i

1 2 3 4

Nederland

Ned.-Indië

Suriname, Curacao . . .

Totaal . . . Buitenland

Algemeen totaal. . . .

STAAT L 8e.

EXECUTIES VAN HYPOTHEKEN EN RENTE-ACHTERST AND 19 .. A. Executies.

Onderpand. [ Bedrag der schuld. Laatste taxatie.

. I Hoofd- Achter- °P" Aanteeke-

Aard. g" som per stallige Totaal. Datum. Bedrag, brengst. ningen.i) gin£- ./ /

6 6 | saldo, rente.

1 | 2 I 3 4 5 6 | 7 8 9

*) Indien het onderpand door de onderneming zelve is ingekocht, daarvan in deze kolom mededeeling te doen onder opgave van de door de onderneming betaalde kosten.

In dezen staat tevens op te nemen hypotheken, waarvan de onderpanden ter voorkoming van verlies onderhands door de onderneming van 'de debiteuren zijn overgenomen.

Sluiten