Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

251

B. Rente-achterstand.

Op 31 December 19 . . waren de debiteuren van f hypotheken tot

een bedrag van f . ... in de rentebetaling achterstallig. Hiervan was bij het^ uitbrengen van het verslag reeds f 777. . betaald.

hyp)oPthe1ke?eCenlber 19 ' ' beSt°nd gee" achterstand in de rentebetaling der

N. B. Op 31 December vervallen en in de eerste helft van Januari betaalde rente is niet als achterstallig te beschouwen. Ji"uan oeraaiae

STAAT L 8/.

19 . . . LIJST VAN TAXATEURS die de laatste taxaties der hypothecaire onderpanden hebben verricht.

Naam- Beroep. Woonplaats.

1 1 ~T~ ~~3~~

N. B. Indien taxaties door directeuren of andere aan de onderneming verbonden personen zijn verricht, dit onder dezen Staat mede te deelen.

Sluiten