Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT L 9a.

RECAPITULATIE DER EFFECTEN. 31 DECEMBER 19 . .

m

A. Aandeelen. B. Obligatifin. C. Premieleeningen.

Groepen. Neder- Buite„. Neder- Buiten. 7~ Neder- Buiten. Totaal.

land en Totaal, land en , . Totaal, land en . . Totaal.

Koloniën. Iand- Koloniën. land- Koloniën. land-

:

1 23456789 10 11

Staatsleeningen en leeningen met Staatsgarantie. . . .

Provinciale-, waterschaps-, gemeentelijke- en daarmede gelijk te stellen leeningen . .

Bank- en Credietinstellingen .

Hypotheekbanken

Industriëele ondernemingen

Handels- en Cultuurondernemingen

Scheepvaartondernemingen

Spoor- en tramwegondernemingen

Diverse

Totaal . . .

Sluiten