Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT L 10.

STAAT DER LEENINGEN OP SCHULDBEKENTENIS VERSTREKT AAN PROVINCIËN GEMEENTEN, WATERSCHAPPEN E. D., OP 31 DECEMBER 19

to

Ui

m

, Datum Oor- Rprlm, Vers.hil Bedrag I Boekwaarde op V0,g" der „ Spron. ?n ,Ppt tusschen op den den laatsten Bijkonum- Debiteuren. sPr°n Duur. f,1" Rente- nominaal laatsten datum van het mende mer. lee keluk aflos- voet. en ver- datum ü h * waar Toelichtingen. nmg- ' bedrag- sing- Strekt van het b°ekiaar- , ^ 1 1 1 I bedrag, boekjaar. | Koers. | Bedrag.

-^-P —|r^iJ4-^^

N-B- ^attZo^een^^ de oorspronkelijke valuta, terwij, aan den voet van den

' ti&ïïfi^*££* eVentUed "a 3ftrek Va" °ntvanSe" P™-- Deze ko.om alleen in te vuilen voor .eeningen ge-

^ den,eeneS aXffiff^ * ^ 13 te doen onder opgave van

*' V°°r Z°°Ver Waarden verbonden («aat 3b,, hiervan mededeeling te doen in kolom 13.

Sluiten