Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

264

STAAT L 17.

VERGELIJKING VAN DE VERWACHTE STERFTE MET DE WERKELIJKE STERFTE GEDURENDE HET BOEKJAAR 19...

c* m +-Heef'r Aantal Aantal sterfgevallen.

Aard der verzekeringen. öAe,_Jf" waarne- ~ „. .

8 tafels. groepen : Berekend Waarge'

van 10.) mmgen- Berekend. nomen

1 2 3 4 5 6

I. Kapitaal- en renteverzekeringen :

a. bij overlijden . . . 0—9

10—19 20-29 enz.

Totaal .

0—9 10—19 enz.

Totaal .

b. bij leven 0—9

10—19 enz.

Totaal .

//. Volksverzekeringen:

a. bij overlijden . . . o—9

10—19

enz-

Totaal .

b. bij leven 0—9 I

10-19 enz.

Totaal . I

Indien voor verzekeringen, tot eenzelfde rulriek behoorende, verschillende sterftetafels aan de reserveberekening zijn ten grondslag gelegd, zijn de in dezen Staat te vermelden gegevens afzonderlijk op te geven voor ieder dier groepen met vermelding der gebruikte sterftetafel. Voor kleine groepen mag deze opgaaf worden nagelaten en kunnen de sterftecijfers, hetzij geheel buiten rekening worden gelaten, hetzij worden berekend volgens de voor de overeenkomstige groep gebruikte tafels en dan in de grootere groepen worden opgenomen.

Aan te geven is hoe gehandeld is bij meer verzekeringen op één leven, n.1. of „personen" of „verzekeringen" sterfte is waargenomen.

Sluiten