Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

272

STAAT S 3b.

WINSTUITKEERING AAN SPAARKASSEN OVER 19 . . .

Indien aan spaarkassen op grond van de Voorwaarden een aandeel in de winst van het geheele bedrijf der vennootschap of in de winst van een onderdeel van het bedrijf toekomt (b.v. van de contra-verzekering), in dezen staat vermelden:

a. het artikel of de artikelen der statuten of der Voorwaarden van de spaarkassen, waarin deze winstuitkeering is geregeld.

b. het bedrag van het aandeel in de winst van het geheele bedrijf over het boekjaar, hetwelk aan de gezamenlijke spaarkassen toekomt, onder opgave van de wijze, waarop dit is berekend (indien in het jaarverslag een gedetailleerde verdeeling der winst van het geheele bedrijf is opgenomen, kan daarnaar worden verwezen).

c. het bedrag van het aandeel in de winst van een onderdeel van het bedrijf, dat aan de spaarkassen toekomt, onder opgave van de wijze, waarop dit is berekend.

Indien bij deze berekening door de Vennootschap onkosten in rekening zijn gebracht, moet worden medegedeeld hoe groot het bedrag daarvan is en op welke wijze dit is vastgesteld.

d. indien geen winst voor de spaarkassen beschikbaar is, moet dit uit een hier te geven berekening blijken.

Sluiten