Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

279

STAAT S 6.

STAAT VAN HOUDERS VAN NIET-VOLGESTORTE AANDEELEN i) OP 31 DECEMBER 19 . . .

Naa I , . Aantal aan- WaaroP

Naam. Woonplaats. i^i^ 2) bedrag der nog niet

aandeelen. gestort. 1 [ 2 | 3 4 5

: ■

Totaal f f

s) Volgestort j „

Totaal geplaatst f

N.B. Indien door aandeelhouders tot zekerstelling van hun obligo een dépót in geld of andere waarden is gesteld, hieromtrent onder dezen Staat mededeelingen te doen.

x) Dezen Staat in te dienen zoowel voor aandeelen in het maatschappelijk kapitaal als voor aandeelen in het waarborgkapitaal.

2) Indien verschillende soorten aandeelen zijn uitgegeven, kan deze kolom worden onderverdeeld.

3) Weg te laten indien geen volstortingen hebben plaats gehad.

Sluiten