Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT S 8.

HYPOTHEKEN OP 31 DECEMBER 19 .

00

Restant Totaal be-

der Datum Af- dragvoor- . Laatste taxatie. Toelichtingen

leening Rente. van lossing Rang. afgaande Aard d_r Ligging der (aanvullende

einde afloop, per jaar. hypo- onderpanden. onderpanden. waarborgen

boekjaar. theken. Bedrag. Datum enz).

1 2 1 3 4 | 5 [ 6 7 8 9 10 U

Hypotheken der vennootschap.

f

* Hypotheken der spaarkas 19.. A.

f

}-'~

Hypotheken der spaarkas 19.. A.

f

In kolom 7 op te geven: woonhuis, kantoorgebouw, boerderij enz. 8 » .. : gemeente en plaatselijke ligging. nPmpnrPnnhtrHemitgen' d'C f" ""f*' uitkeerinS toezeggen, dan wel het beleggingsrisico der spaargelden voor haar rekening lT%'X^tr%VXsZT ^ SPaard6rS t0eZegge"' VefVaIt dC ^ tusschen „HyPpothgeken der^SS^S.?-

Bij andere dan eerste hypotheken in kolom 11 mede te deelen, of de voorafgaande hypotheken al dan niet ten nflmp rW vennootschap staan. In het laatste geval het totaal ingeschreven bedrag der ^fag^^^^\S^x^TSJl

Sluiten