Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

283

STAAT S 9.

EFFECTEN OP 31 DECEMBER 19 . ..

_„ . . xt • , Balans waarde.

Benaming Rente Nominaal _ _ ,. ,

der effecten. type. bedrag. Toelichtingen.

K Koers, i) Bedrag.

I [ 2 [ 3 4 5 6

Effecten der vennootschap.

Totaal ... f Effecten der spaarkas 19.. A.

Totaal ... f

Effecten der spaarkas 19 ..

Totaal ... f

*) Voor de effecten der spaarkassen moet de voor den laatsten dag des jaars geldende beurskoers worden gebruikt. Voor effecten, waarvan geen beursnoteering is te vinden en voor incourante effecten moeten de koersen worden geschat en daarvan in kolom 6 mededeeling worden gedaan.

Indien de balanswaarde van de effecten der vennootschap volgens een andere methode wordt berekend dan met behulp van den beurskoers einde des jaars, moet deze aan den voet van den Staat worden toegelicht, onder mededeeling van de beurswaarde einde des jaars van het geheele bezit.

Voor ondernemingen, die een vaste uitkeering toezeggen, dan wel het beleggingsrisico der spaargelden voor haar rekening nemen en hiernaast een vaste rente aan spaarders toezeggen, vervalt de splitsing tusschen „Effecten der vennootschap" en „Effecten der spaarkassen*.

Sluiten