Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

287

STAAT S 14.

OVERZICHT VAN DE ONTWIKKELING VAN HET GEHEELE BEDRIJF IN HET BOEKJAAR 19

Aantal Ingeschreven bedrag

Omschrijving Polissen Inschrijvingen i)

met | zonder met | zonder net | ZOnder contra- contra- contraverzekering. verzekering. verzekering.

Vermeerdering door: Nieuwe inschrijvingen Omr. van vreemde munt Andere oorzaken . . .

Totale vermeerdering.

Vermindering door:

Afloop

Overlijden. .....

Afkoop

Afgifte beperkt contract .

Wanbetaling

Omr. van vreemde munt Andere oorzaken . . .

.

Totale vermindering .

gflldo vermeerdering . . V~

vermindering . . Stand einde vorig boekjaar

Stand einde boekjaar.

N B' li<*uideere1nde ondernemingen aan den voet van dezen Staat op te

Sënomenn.W dat"m *f "ieUWe inschrii™gen niet meer werden

!) Onderdeden van inschrijvingen tot geheele om te rekenen.

Sluiten