Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

293

STAAT B 1.

KAS-VERANTWOORDING OVER HET JAAR 19 A. Ontvangsten.

1. Kassaldo begin des jaars f .

2. Contributiën, bijdragen en heffingen

3. Entreegelden

4. Renten en huren:

Rente van Effecten

„ „ Hypotheken

„ „ Bankiers en Spaarbanken ,

Andere Rente

Huren

5. Opbrengst van beleggingen:

verkochte en afgeloste Effecten

afgeloste Hypotheken

teruggenomen van Bankiers, Spaarbanken, Girorekeningen

opbrengst van andere beleggingen

6. Andere ontvangsten (polisgelden, kosten van het regle¬

ment, boeten enz.), (hier te specificeeren):

Totaal . . . f

Sluiten