Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

294

B. Uitgaven.

1. Uitkeeringen:

bij overlijden f

bij ziekte

Andere uitkeeringen (hier te specificeeren):

2. Terugbetaalde contributiën, bijdragen, heffingen . . „

3. Bedrij fskosten:

salarissen en presentiegelden ,

bodeloon

drukwerk, porti, schrijfbehoeften, zaalhuur enz. . „

4. Onkosten en belastingen op vaste eigendommen . . „

5. Beleggingen:

gekochte- Effecten „

gesloten Hypotheken ,

stortingen bij Bankiers en Spaarbanken . . . . „

Andere beleggingen

6. Andere uitgaven (rente van opgenomen gelden, enz.).

(hier te specificeeren):

7. Kassaldo einde des jaars „

Totaal . . . f

Sluiten