Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

302

STAAT O 2.

STAAT VAN BEZITTINGEN EN SCHULDEN OP 31 DECEMBER 19 . . .

A. Bezittingen.

1. Kas f

2. Effecten (Staat 3) . ' .........

3. Hypotheken (Staat 4) " . '

4. Vaste eigendommen (Staat 5) "„....,

5. Bankiers, Spaarbanken, Girorekeningen

(hier met namen te specificeeren):

6. Loopende renten en huren

7. Nog te ontvangen achterstallige contributiën, bijdragen en heffingen

8. Andere bezittingen en vorderingen

(hier te specificeeren):

Totaal bezittingen . . . f

B. Schulden.

1. Leeningen ten laste van het fonds

(hier met namen te specificeeren):

2. Andere schulden

(hier te specificeeren):

Totaal schulden . . . f

C. Samenvatting.

Totaal bezittingen . . . f

„ schulden . . . . „

Kapitaal . . . . f

N. B. Wijziging van de volgorde der posten is niet toegelaten. Posten, die in het bedrijf van het Fonds niet voorkomen, worden niet weggelaten, terwijl geen andere posten worden bijgevoegd, behoudens die welke dienen ter specificatie van de posten Bankiers, Spaarbanken, Girorekeningen, Andere bezittingen en vorderingen, Leeningen en Andere schulden.

Sluiten