Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

309

buitenlandsche ondernemingen, die slechts hier te lande

sluiten of loopende hebben, niet onder toepassing

der wet . 51 v. (7)

bij overdracht van verzekeringen 128 v. (34)

bij noodregeling 168 v. (61)

Herverzekeringsbedrijf.

ondernemingen, die uitsluitend uitoefenen, mogen

werkzaamheden uitstrekken over alle takken van dat bedrijf 56 v. (9)

Inlichtingen, door ondernemingen aan Verzekeringskamer te verstrekken.

automatisch 98 v (21)

op verlangen der Verzekeringskamer 99 v. (23)

Inwerkingtreding (der wet) 193 v. (89)

Kapitaal.

van naamlooze vennootschappen ... 80 v., 181 v. (15, 16, 78) van onderlinge maatschappijen .... 69 v., 181 v. (13—16, 78)

van rechtspersonen 183 v. (79)

van buitenlandsche ondernemingen 90 v. (19)

Koloniën.

onder in het buitenland gevestigde ondernemingen zijn mede begrepen de in de gevestigde ondernemingen 47 v. (4)

Hfst. IV is ook verbindend voor de 193 v. (89)

Kosten (dekking der , verbonden aan uitvoering

der wet> 191 v. (85)

Levensverzekeringbedrijf.

mag alleen uitgeoefend worden door naamlooze

.vennootschappen en onderlinge maatschappijen behoudens

overgangsbepalingen 56 v. (9)

begripsbepaling 42 v. (2)

beperking van het bedrijf tot 56 v! (9)

beslissing over al of niet aanwezigheid van 61 v. (10)

overdracht van verbintenissen uit het 27 v., 124 v! (34)

Levensverzekeringmaatschappij.

begripsbepaling voor de toepassing van Hfst. IV . . 135 v. (39) Naamlooze vennootschap.

levensverzekeringbedrijf mag slechts uitgeoefend worden door of onderlinge maatschappij behoudens overgangsbepalingen 56 v. (9)

Sluiten