Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

311

Royement (vernietiging na uitspraak der noodregeling van

van polissen, geschied wegens wanbetaling der

premiën> 170 (62)

Rifksverzekeringbank.

de wet is niet van toepassing op de 49 v. (6)

Samensmelting van ondernemingen 135 (33*

Schorsing (van betalingsplicht en executiën bij onder noodregeling geplaatste maatschappijen) 147 v (56%

Schuldeischer.

onder mede te verstaan hij, die nu of in de toekomst

rechten kan ontleenen aan eene overeenkomst van verzekering 47 v. (4)

Spaarkasondernemingen 15 v 39 v (1)

Staten.

bij Verzekeringskamer in te leveren 107 v (27)

in verslag op te nemen en openbaar te maken . '. ' ' UI v (28) overgangsbepaling ' mv jg2j

Strafbepalingen 174 v., 189 v. (68-77, 83, 2de lid)

™g/(der wet> 193 (88)

Verklaring, recht gevende tot uitoefening van het levensverzekeringbedrijf.

af te geven aan binnenlandsche ondernemingen

. , 85 v., 89 v. (17, 18) ' at te geven aan buitenlandsche ondernemingen . 90 v. (19)

Verslag. '

. door verzekeraars jaarlijks aan Verzekeringskamer

toe te zenden en openbaar te maken 111 v (28)

jaarlijks door Verzekeringskamer aan de Koninerin

uit te brengen

„ . " * 123 (33)

..... aan de Koningin uit te brengen en openbaar te maken over eene maatschappij, waarop Hfst. IV is toegepast door Verzekeringskamer 152 (59)

Vertegenwoordiger van buitenlandsche ondernemingen 90 v., 94 v., 174 v., 178 (19, 20, 26, 3de lid, 68, 3de lid,

70, 2de lid, 71, 2de lid)

Sluiten