Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDENDE CORRESPONDENTIE

7

Ik verlang zoo naar een critiek van U, al zou die ook streng zijn en hard... Want elk Uwer woorden is mij lief, omdat ik weet, dat elk woord waarheid is... omdat ik onvoorwaardelijk in U geloof. -

Hoe dankbaar zou ik U zijn, als U er iets van zeggen wilde... Met welk een innig verlangen zie ik de Januari-aflevering tegemoet. ..

Maar ik heb wel geduld, o, natuurlijk heb ik dat. Als 't U ook maar eenigszins moeilijk is, zal ik geen spoed van U vragen. Als ik dan maar hopen mag, een recensie van U in een der andere nummers te zien.

O, ik zou zoo heel blijde zijn, als U mijn boekje Uw aandacht waardig keurde.

Steeds met mijn beste groeten

Hoogachtend,

Jeanne Reyneke van Stuwe

* #

Bussum, Villa Parkzicht 17 Dec. '98

Geachte Freule,

Om U niet in de onzekerheid te laten, neem ik de vrijheid U mede te deelen, dat ik eergisteren eene beoordeeling Uwer „Impressies" voltooide, die haar plaats zal vinden in het a.s. Januarinummer van De Nieuwe Gids. De algemeene geest dier aankondiging wordt het beste weergegeven door de volgende zinsneden eruit, die ik mij veroorloof hier voor U te citeer en:

„Het boekje is eerbiedwaardig van echtheid en tot ontroerens toe sympathiek"." En:

„De dichteres eindigt dit haar eerste deeltje met de beminnelijkbescheiden vraag:

Heb ik mijn verzen ziel gegeven En ze met hartebloed geschreven?

Sluiten