Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

* LIEFDESBRIEVEN

En hartgrondig moet daarop het antwoord luiden: Ja, dat deedt gij! Ga dus even ernstig en hoogwillend door."

Met de meeste hoogachting

Uw dw. Willem Kloos

den Haag 17 Dec. '98

Geachte Heer,

O, kon ik U zeggen, zóó duidelijk en klaar als ik voel: de heerlijke eeluksaandoening, de innige, volmaakte blijheid, die Uw brief van zooeven me gaf! O, kon U 'thooren, kon U tmaar hooren, mijn jubelen van dankbaarheid! mijn brief is zoo stil en beeldt zoo onvoldoend mijn voelen uit. - Hoe kan ik U mijn appreciatie zeggen, dat Uzèlf mij geschreven hebt, wat Uw meening was over rnifn boekje... dat U mij nü al Uw oordeel geeft, waarnaar U wist, dat ik zoo hartstochtelijk verlangde... U hebt «ie zoo gelukkig... zoo gelukkig gemaakt... O, ik dank U, ik dank U, ik dank U! Ik ben zoo verrukt...

Jeanne Reyneke van Stuwe

* *

Na verschijning van de Januari-aflevering 1899 van De Nieuwe Gids, stuurde Jeanne Reyneke van Stuwe aan Willem Kloos een zending witte bloemen, met verzoek er niet voor te bedanken.

Bussum, Parkzicht 26 Januari '99

Geachte Freule,

U heeft mij verzocht U niet te schrijven, en ik moest dus dien wensch, hoewel ongaarne, eerbiedigen. Zou het mij mettemin vergund zijn, U een vers1) van mij, in gecorrigeerde drukproet,

0 „Op een geschenk van witte bloemen." . „ Tm

Bloemen, wien onvermoede goedheid 't plaatsje... enz. (opgenomen in Verzen m).

Sluiten