Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14

LIEFDESBRIEVEN

Ik zal nu niet over mezelf zoo doorgaan, want dat valt me zoo moeilijk. Ik wou alleen maar U graag een vraag doen, waarvan U heelemaal niet zal begrijpen, hoe ik er aan kom. Die vraag is deze Gaf men U in Uw kinderjaren den naam van Nonnie, of kan dat misschien een zuster van U zijn? Als U me hierop wil antwoorden, dan zal ik U zeker zeggen, waarom en door welke oorzaak ik dit vraag.

En dit wou ik U ook nog zoo graag zeggen: Als U er eenig genoegen in vindt mij te schrijven, waarom doet U het dan met méér? daar Uw brieven toch voor mij zijn, wat een fontein moet wezen, die plotseling zou opspringen voor de voeten van een reiziger in de woestijn. Ik zal Ü zeker antwoorden.

Mag ik nog op een brief van U hopen? Zoo vraagt de egoïst, die zich met oprechte hoogachting noemt

Uw

Willem Kloos

Zoo juist ontvang ik Uw brief; ik zal maar dadelijk antwoorden op Uw vraag: men gaf me allerlei bijnamen in mijn kinderjaren, en zoo werd ik o.a. ook wel eens „Nonnie" genoemd of „Non , maar 't verbaast me vreeselijk, dat U dat weet. Hebt U misschien wel eens over ons hooren spreken? Ik ben erg verlangend van U de oplossing van het raadsel te krijgen. Ik wou veel meer geschreven hebben, maar dan gaat deze brief niet meer met de lichting mee. Ik schrijf morgenochtend weer, ik heb U nog zóó veel te zeggen...

Steeds met mijn besten groet

Jeanne Reyneke van Stuwe

Ik vind het zoo naar, zoo plotseling af te breken, maar het zou anders te laat geworden zijn. Ik schrijf morgen \eker weer.

Nu heb ik er nog eens over nagedacht en ben tot deze conclusie gekomen: U hebt zeker wel eens toevallig over ons hooren spreken door kennissen van mijn Grootmama, die in Hilversum heeft ge-

Sluiten