Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDENDE CORRESPONDENTIE

17

geloof ik; vroeger kwam er bij mijn zusters, die toen ook kinderen waren, wel eens een meisje van dien naam op visite, maar die heette Nonnie."

Daar bleef het bij, en ik denk nu eigenlijk, dat het een van Uw zusters zal geweest zijn.

Ik heb het erg druk op het oogenblik met De Nieuwe Gids, dus excuseert U s.v.p. de bondigheid van deze.

Maar dit wou ik U nog even zeggen.

Uw brief vond ik heel mooi en heb hem verscheiden malen gelezen. Maar... U is een idealiste en de werkelijkheid ziet gij, geloof ik, even mooi als het er van binnen bij U uitziet.

Met vriend, hoogachting

de Uwe Willem Kloos

* *

Ik zal komen, Maandag met den trein, die 1.47 sp.t., 2.7 gew.t. in Bussum is.

Ik kan nu niet schrijven, ik kan niet... Alleen dit wou ik U even vragen: Is het niet goed een idealiste te zijn?

Jeanne Reyneke van Stuwe

* *

Ede (Gld.) Villa Zonneberg 30 Maart 1899.

Geachte Freule,

Zoo even merkte ik, dat het Maandag 2e Paaschdag zal zijn. Om de drukte aan de stations etc. zal het reizen U dan waarschijnlijk minder aangenaam wezen. Ik bied U mijne verontschuldigingen voor die onoplettendheid van mij aan, en wou U nu voorstellen, liever Woensdag te komen.

Wat betreft Uw reis van den Haag naar Bussum: Zou U er op tegen hebben te 9.01 (9 minuten vóór half tien) uit den Haag te gaan? Dan is U 9.59 (elf minuten vóór half elf) te Amsterdam C.S. Te 10.14 (dat is dus vier minuten over half elf) vertrekt er van

Sluiten