Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE PERIODE

23

Bussum, Villa Parkzicht 6 April '99

Liefste,

Ik moet weer aan je schrijven: ik hoop alleen maar, dat je het niet vervelend vindt. Je hebt me zoo wonderbaar gelukkig gemaakt, met een geluk, niet vaneen oogenblik, geen stemming alleen, maar een geluk, waaraan ik geen einde zie: een geluk, waarvan ik zoo graag zou willen, dat er iets op jou terug kon vallen, omdat je, geloof ik, nog zoo weinig weet, wat geluk beteekent, helaas. Maar we zullen gelukkig worden, en jij in de allereerste plaats, dat zweer ik je!...

Zoover was ik gekomen, toen werd ik naar beneden geroepen om thee te drinken, en toen kwam je brief, terwijl ik daar zat. Ik stak hem in mijn zak en ging bedaard naar boven, om hem te lezen. Dat heb ik nu gedaan en ik heb maar één woord voor je. Je bent een engel! Vergeef het banale woord, en stel je alleen duidelijk voor, wat er door aangeduid wordt, dan weet je precies, wat ik over je denk, en voor je voel. Neen, ik geloof waarachtig niet, dat je een mensch bent; dit meen ik, zooals alles wat ik tegen je zeg. Zie, al was je leelijk geweest, zoo leelijk als je in werkelijkheid mooi bent, dan had ik je toch gevraagd, want ik had toch van je gehouden, een beetje anders misschien, een beetje stiller, gematigder, maar gehouden had ik toch van je, en ik had toch altijd bij je willen zijn, zooals ik dat nü zoo innig verlang.

O, je brief maakt me dol van geluk: want ik ben zoo bang geweest, dat je spijt zou hebben van je „Ja", omdat je daarna zoo stil was. O, je heerlijke brief!

„Later... zou ik een scheiding niet meer verdragen," zei je. Maar je bent precies als ik: want nu ik eenmaal zoo dol-hartstochtelijk van je ben gaan houden als ik doe, zou ik dol worden, als je ooit aan een ander ging denken. En weet je waarom? Ik heb je zóó lief, dat het liefste wat ik zou willen doen dit is: Ik zou voor je willen gaan liggen op den grond, met de handen voor mijn gezicht, en dan wou ik zoo verschrikkelijk graag, dat jij mij trapte en sloeg met je aanbiddelijke voetjes en handjes, tot je mij pijn deê. Als dit gebeurde en ik voelde de pijn, dan zou ik plotseling jfe goddelijke voetjes in mijn beide handen grijpen en ze kussen, lang en wild,

Sluiten