Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28

LIEFDESBRIEVEN

Zoo even kwam dit eenigszins treurige vers.*) Ik heb toen, een oogenblik, gedacht, dat ik eigenlijk beter deed met het niet te sturen, maar mijn verstand zegt me toch ten slotte dat het veel beter is, als ie óók weet, wat er diep in mezelf omgaat voor mezelf alleen.

Nu er twee dagen over heen zijn, is 't me inderdaad soms precies, of alles onwezenlijk is geweest, niets als een mooie droom, die nu weer verdwijnen gaat voor het klare, nuchtere daglicht.

Je Willem

Toe, schrijf mij even, hoeveel verzen je nu precies van mij hebt, met de beginregels.

Vanavond schrijf ik je over je verzen, die ik voor 't meerendeel, als criticus gesproken, heel goed vind.

* #

Ach, lieveling, wat maak je me toch bedroefd met zóó te schrijven! O, ik kan 't niet helpen, ik heb 't uitgesnikt bij je brief en dat treurige, treurige vers... Ach, lieveling, lieveling, is mijn liefde je niet genoeg? Ben ik niet voor je, wat je verlangt van de vrouw, die je liefhebben kan? Ach, ik ben immers niets, niets vergeleken bij jou, - dat besef ik zoo goed! Maar ik heb je lief, met een liefde, die alleen met mijn leven eindigen kan, - en ik wil wel lijden het felste, het scherpste leed, als jij maar gelukkig bent... Maar o, die twijfel, die twijfel van jou, - want gisteren schrijf je me: „Je hebt me zoo wonderbaar gelukkig gemaakt, met een geluk niet van een oogenblik, geen stemming alleen, maar een geluk, waaraan ik geen einde zie..." En één dag later maar schijnt alles je: „een mooie droom, die nu weer verdwijnen gaat voor 't klare, nuchtere daglicht..."

O, ik voel dat ik niet ben, wat je wilt, dat ik ben, maar help me dan, lieveling, dat ik jou waardig word, zèg me dan, zèg me dan, hoe ik moet zijn...

O, ik geloof jou zoo! Ik twijfel niet, dat al jouw woorden klare waarheid zijn. Als de flauwste twijfel-gedachte in me opkomen wil,

i) Bedoeld vers begint:

'k Ben stil en droef... en eindigt:

en ik sluit

Mijn oogen, die vergeefs van liefde droomen. Opgenomen in den derden bundel Verzen.

Sluiten