Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE PERIODE

29

dan denk ik die weg, want, o, ik wil 200 héél graag in je gelooven...

O, lieveling, als je het nóg niet als werkelijkheid voelt, waarom kom je dan met, waarom kom je 't dan niet waar maken, ons geluk? Kom me dan aan mijn Moeder vragen, en laat de heele wereld het weten, dat wij bij elkaar behooren! En daarna, als je wilt, zal ik in Bussum komen logeeren, en zien wij elkaar, 200 veel je wilt. Maar, lieveling, dit alles heel alleen, als het jouw eigen wensch mocht rijn, - ik ben 200 rustig-gelukkig, 200 stil-tevreden met alles zooals het is: ik durf niet méér verlangen...

En o, waarom 2eg je toch: „als het je verveelt..." je wéét toch wek dat er geen grooter genot voor mij is, dan je gedachten te lezen...

Willem, Willem, ik heb je nog nooit 200 genoemd, weet je dat wel? En daarom doe ik het nü. O, Willem, mijn lieveling, - ik zoen je lieve oogen, die (zeg je nu nog: „vergeefs"?) van liefde droomen...

Ach, schrijf toch weer gauw aan je eigen

Jeanne, die, o, maar zoo'n onbeduidend klein kindje is, - maar die toch 200 innig en teer van haar lieveling houdt.

* *

Lieve, beste Schat, je vergist je heusch, als je denkt, dat je Jeanne lief en mooi en verstandig is en geestig en artistiek (goed-lachsch kan 2e zijn, laat haar maar veel lachen, zal je, 2e doet het 200 graag...) 2e is alleen maar .. .0, neen, het is me streng verboden die woorden te zeggen... maar ze beginnen: uiterl. en inner 1. onbed. (wat ben ik nu?) Neen, hoor, liefste, liefste, liefste! 't Maakt me allerontzettendst gelukkig als jij me anders wilt zien, en ik zal nooit, nóóit opzettelijk het tegendeel 2ijn van wat jij denkt. Is 'tnu goed, liefste, allerbeste?

Br wou, dat ik eens iets wist, wat jou pleizier kon doen, dat ik alleen je geven kon, o, als er zoo iets is, zeg jij 'tme dan, lief? Er bestaat wel zoo iets: mijn boek, *) - o, als ik maar onomstootelijk wist, dat dat jou een vreugde zou rijn...

Maar, hef, dat durf ik wel van mezelf te 2eggen, dat ik niet grillig

1) Bedoeld is: Hartstocht, toen ter perse.

Sluiten