Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32

LIEFDESBRIEVEN

iets heel moeilijks, waarin je me noodig hebt? Heusch, heusch, Lief, ik zou nooit meer klagen en innerlijk treuren, als ik vast en zeker wist, dat ik nuttig voor je kon zijn. O, ik smeek je, bedenk iets, dat ik voor je kan doen, als is 't ook niet veel belangrijks voor jou, - als dat ondragelijk-weeë gevoel van overbodig-zijn en nutteloosheid er maar door van me weg-gaat. Want, o, arme Lief, dit komt er ook nog bij: dat ik vermoed, hoe je soms wel zorgen en moeilijkheden hebt, waar ik volkomen machteloos tegenover sta, om er iets aan te doen. O, kon ik alles maar weg-nemen van je, o, voelde ik maar innig en diep de zekerheid in mijzelf, dat ik iets voor je was, een waarachtige toevlucht-in-leed, een onmisbare steun! En ik ben niets, ik ben niets! Ik ben volslagen passief, terwijl ik, o, zoo graag werkzaam zou zijn; ik zit, hjdzaam-afwachtend, stil, terwijl ik smacht iets wérkelijks voor je te doen! O, Lief, dat zou me, geloof ik, gelukkig maken voor altijd: het onwankelbaar besef, dat jouw leven mooier was en minder-zwaar, doordat ik bestond, en het je dragen hielp! Ik eindig nu, vanmiddag schrijf ik weer. Hier is een vers voor je, Lief, je kan het bewaren als je wilt, maar het hoeft niet, want het is toch maar voor jou alleen. Ik zou het later nog wel eens graag willen zien, dus als 't je geen moeite is, bewaar 't dan maar, ik schrijf ze niet over voor mij zelf. Dag, Liefste, Liefste, Allerbeste, een innigen zoen van

je Jeanne

Liefste, beste, hiernevens zend ik je een paar boeken van Couperus, ook mijn Heer van de State1) en het Wimelrnina-Album. Mijn schets staat op blz. 211, en hierover wil ik heel graag een gevoelsoordeel van je hebben; géén literair oordeel, bedoel ik, want als letterkundig werk is het niets. Alleen kan je er een beetje uit zien, hoe mijn gemoedstoestand was in October of November. Het is een echt bewijs, dat het niet gaat, beschouwingen of gedachten in romantischen vorm te willen geven. En wat De Heer van de State betreft, ik heb 't je gestuurd, omdat je 't dien dag aan me vroeg, maar zeg daar maar heelemaal niets van alsjebelieft; ik schaam

1) De Heer van de State, eerste roman van Jeanne Reyneke van Stuwe, thans in 4en druk verschenen.

Sluiten