Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

36

LIEFDESBRIEVEN

moet, .dan zal ik me veranderen, want ik wil alleen zóó zijn, als jij goedvindt.

Ik had eerst nog willen wachten tot morgenochtend, of er dan iets kómen zou misschien. Laat me niet zoo alleen, want ik ben als een kind in je macht. Bedenk dat toch en heb medelijden met me.

Ik stuurde vandaag twee brieven aan je.

Jouw Willem

* *

Lieveling, o, mijn lieveling! Dat jij verlangde naar een brief van mijl O, heveling, kon ik nu maar mijn armen leggen om je hals, en mijn wang tegen de jouwe, en je heelemaal bekennen, boe ik van je houd! Ik houd van je, ik houd van je! Jij bent mijn allesl Jij bent alles voor me, wat ik denken kan, wat ik denken wil, ik kan niets zonder jou, ik wil niets zonder jou, ik heb je Hef, Hef, Hef! Al mijn Hefde, die mijn warme hart geven kan, maar nooit gegeven heeft, heb ik voor jóu bewaard! Mijn heele bestaan is van jou, ik geef je mijn lot, ik vertrouw je mijn heele leven! Ik heb je Hef, hoor je 't, hoor je 't, dat ik je Uefheb, Hefheb, voor altijd, voor altijd? Ik wil alles voor je doen, ik wil aUes voor je zijn, wat je verlangen kan, - mijn heele leven heb ik gesmacht zóó lief te hebben als ik jou nu doe, - zoo gansch en volkomen mijn zieleleven te kunnen overgeven! O, HeveHng, mijn éénige HeveHng, ik aanbid je, ik houd van je, ik heb je Hef! Ik wil voor je knielen, jij bent de éénige, voor wien ik knielen wil, want ik heb je Hef, ik heb je Hef! Adieu, mijn Hefste, mijn eenige, mijn HeveHng, mijn Hef!

Voor altijd je

Jeanne

Ik ga nu stil dezen brief weg-brengen, zélf; het is zoo'n heerHjkintiem pleizier voor me, in het donker te zijn met een brief voor jou: de schat van mijn liefde, dien ik je brengen ga! O, mijn HeveHng, al wat je schrijft in je vorigen brief, dat voel ik zoo met je mee, en 't maakt me zoo innig, zoo diep-innig gelukkig, dat je er zóó over denkt!

Sluiten